Lovkrav

3 vigtige ting om det lovpligtige årlige eftersyn:

Arbejdstilsynet foreskriver at ejeren har ansvar for at et årligt eftersyn bliver udført
5. Eftersyn og vedligeholdelse
Virksomheden skal vedligeholde køleanlægget, så det altid er i forsvarlig stand, og sørge for, at de lovpligtige eftersyn bliver gennemført. Utætheder på anlæggets dele skal straks lokaliseres og skaden udbedres. Leverandørens anvisninger skal følges.
Læs mere hos arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet foreskriver at anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal have et årligt eftersyn
5.1. Eftersyn af køleanlæg
Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.
Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Arbejdstilsynet foreskriver at du skal opbevare dokumentation for at anlægget er efterset - det hjælper vi dig med. Du får tilsendt servicerapport efter hvert besøg. På vores portal kan du altid hente gamle rapporter.
Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg, der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde
sig ved anlægget.

Læs mere hos arbejdstilsynet

Så nemt er det

Tast dit postnummer og vælg dato for service

Tast dine oplysninger og gennemfør betalingen

Service udføres på valgt dato - du behøver ikke være hjemme

Du starter her

Fortæl mig mere